พันธกิจ

พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ทางธุรกิจ ของบริษัท เอ็น เจ อินเตอร์ฟู้ด ไทยแลนด์ จำกัด
 
  พันธกิจ (Mission) เราจะเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำผลไม้ของไทยที่อร่อย รสชาติดีสู่ตลาดโลก 
 
  วิสัยทัศน์ (Vision) เราจะส่งเสริมสนับสนุนผลไม้ของไทย โดยเกษตรกรไทย ให้มีชีวิตที่ดีมีรายได้ที่มั่นคง ด้วยการสั่งซื้อผลไม้จากสวนในปริมาณที่เพิ่มขึ้นทุกปีรวมถึงพนักงานทีมงานของเราทุกคนให้มีความสุขในการทำงาน โดยมีเป้าหมาย จะเป็นผู้ผลิตน้ำผลไม้ให้มีมาตรฐานสากลที่สามารถแข่งขันกับน้ำผลไม้อื่นๆของต่างประเทศได้อย่างเท่าเทียม มีรสชาติดีอร่อยเป็นที่ยอมรับของลูกค้าคู่ค้า หรือผู้ประกอบการที่อยู่ในสายช่องทางจัดจำหน่ายทั้งแบบตัวแทนจำหน่าย และ ร้านสะดวกซื้อ ทั่วประเทศมีรายได้และกำไรที่ดีร่วมกัน และแผ่ขยายพื้นที่ทางการตลาดได้ครบทั้ง 77 จังหวัด ร่วมกับการเปิดตลาดต่างประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม AEC และ CLMV มากกว่า 500 ราย 
 
  เป้าหมายด้านยอดขาย (Target Market) ตั้งเป้าหมายยอดจำหน่ายน้ำผลไม้ N.J. มากกว่า 15 ล้านขวดในปี 2562 เป็นต้นไป 
 
  เป้าหมายด้านผลกำไร และผลประกอบการ (Target Profit & Management Corporation) :คู่ค้า หุ้นส่วน พันธมิตรทางการค้า และตัวแทนจำหน่ายทุกคน ได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการค้าส่ง ค้าปลีก การจัดจำหน่ายน้ำผลไม้ N.J. ด้วยการบริหารแบบธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ จริงใจ ใส่ใจดูแล รักษามาตรฐานสินค้า ร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของคู่ค้าเหมือนผลประโยชน์ของตนเองด้วยการรักษาสัญญา (Commitment) 
 
  CSR : นโยบายเพื่อสังคม บริษัทฯ ของเรามุ่งเน้นให้โอกาสกับคนไทย และชาวต่างชาติทุกคนที่สนใจมาร่วมค้า ร่วมธุรกิจกับเรา โดยการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือรับสินค้าไปจำหน่ายในรูปแบบต่างๆ ที่เรากำหนดไว้ โดยมีรูปแบบและแนวทางที่ทำให้ทุกคนสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่าย และเป็นเพื่อนเดินเคียงข้างช่วยแนะนำสนับสนุน ผลักดันให้ประสพความสำเร็จในระยะเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน ในรูปแบบการช่วยกระจายรายได้จากส่วนกลาง ถึงส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นอย่างแท้จริงด้วยกันทุกคน 
 
  ปณิธาน และความตั้งใจ : “ เราจะไม่หยุดนิ่ง จนกกว่าน้ำผลไม้ N.J. ของคนไทย เป็นน้ำผลไม้ที่มีคุณค่า มีประโยชน์ และอร่อยที่สุด แบรนด์หนึ่งของโลกใบนี้ภายใน 5 ปี นับแต่วันนี้ ” 
 
  ในนาม คณะผู้บริหารฯ บริษัท เอ็น.เจ รัฐนนท์ อินเตอร์ฟู้ดไทยแลนด์ จำกัด
 
  ปรัชญาทวี สุดยินดี (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / CEO)
 
  รัตนาพร เฟื่องแก้ว (ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต / คุณภาพ และบัญชีการเงิน)